RWK & Kuhlmann Küchen GmbH verwerft een productieruimte van 72.500 m2 met gebouwen, infrastructuur en machines en investeert 10,0 miljoen euro in de nieuwe locatie. RWK & Kuhlmann Küchen geeft daarmee een duidelijk signaal voor de toekomst en zet de koers uit voor continue groei.

RWK & Kuhlmann Küchen heeft momenteel een exportaandeel van ca. 75% en groeit snel in het buitenland. De concentratie op verschillende Europese buitenlandse markten en de ontwikkeling van nieuwe exportmarkten werpt zijn vruchten af. Zo werd eind juni voor het eerst een showroom geopend in Vancouver / Canada. China is ook een belangrijke groeimarkt.

“Zoals gepland en verwacht zetten we dit jaar de sterke groei van vorig jaar voort. Het is daarom duidelijk dat onze locatie in Enger te smal wordt en dat we moeten zoeken naar alternatieven ”, aldus managing partner Ralf Marohn, die de investering in de nieuwe locatie toelicht. Ook de medewerkers en de ondernemingsraad juichen het toekomstgerichte besluit over de nieuwe locatie in Oost-Westfalen toe.